ZPRÁVA Z VÝBORU – 16.1.2021

Zprávy zaslané od jednotlivých členů Výboru MS Dolní Dobrouč.

Zpráva předsedy MS Dolní Dobrouč Jaroslava Chotěnovského:

 • 29. 1. 2021 – Členská schůze neproběhne z důvodu koronavirových opatření.
 • 6.3. 2021 – Výroční schůze proběhne jen v případě, že se uvolní státní nařízení.
 • MS Dolní Dobrouč zakoupí v roce 2021 pět kusů plašičů na srnčí zvěř, které se dobře osvědčily v letošním roce. Celkem tedy bude náš myslivecký spolek disponovat deseti plašiči.

Zpráva finančního hospodáře Jana Kubíčka:

 • Myslivecký spolek zažádal o dotaci na novou střechu a zhotovení nové podlahy na chatě MS Dolní Dobrouč. V roce 2020 byla řádně podaná žádost se všemi přiloženými dokumenty. Tato žádost by měla být vyřízena na přelomu měsíců ledna a února roku 2021. V případě, že tato žádost bude vyřízena kladně, proběhnou tyto práce v roce 2021. Část přípravných prací bychom si prováděli sami v rámci brigádnických hodin.
 • Na základě žádosti obdržel Myslivecký spolek Dolní Dobrouč finanční dar ve výši 10000,- Kč od firmy Contipro. Tento finanční dar bude využit na rozvoj myslivosti,
  pro myslivecký kroužek a na přikrmování zvěře.

Zpráva mysliveckého hospodáře Lukáše Pecháčka:

 • Myslivecký hospodář upozorňuje na přikrmování zvěře v těchto zimních měsících
  a na intenzivní odlov černé zvěře a škodné.
 • V případě uvolnění vládních koronavirových nařízení bude svolána členská schůze.

Výbor MS Dolní Dobrouč Vám přeje pevné zdraví a hodně loveckých úspěchů v roce 2021.

V Dolní Dobrouči dne 16. 1. 2021 vypracoval Jiří Hrdina.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *